O nas

Marta Stasinska-Buczak

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą. Psychoterapią zajmuję się od 2004 roku, zaś szeroko pojętą pomocą psychologiczną – jeszcze dłużej. Ukończyłam studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej organizowany przez Oddział Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, obejmujący teorię, praktykę i terapię własną. Od 2014 roku posiadam certyfikat psychoterapeuty nadany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradniach zdrowia psychicznego, psychiatrycznych oddziałach dziennych i stacjonarnych oraz prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym. Prowadziłam – i nadal prowadzę – grupy wsparcia, treningi interpersonalne i warsztaty rozwojowe, pracuję z osobami chorującymi psychicznie, ale także z osobami zdrowymi, które znalazły się w kryzysie lub mają problemy w życiu prywatnym czy zawodowym, prowadzę terapię par i rodzin. Przez dziesięć lat pracowałam w Zespołach Leczenia Środowiskowego (m.in. w jednym z ZLŚ Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie), co oznacza, że pracę psychologa i psychoterapeuty wykonuję także w formie wizyt domowych, odwiedzając pacjentów w ich domach.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiadam certyfikat terapeuty środowiskowego oraz specjalisty terapii środowiskowej PTP. Stale poszerzam swoją wiedzę czytając literaturę fachową, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz poddając swoją pracę refleksji i regularnej superwizji. Kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Natasza Cholewa

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego (uprawnienia do pracy pedagogicznej) oraz czteroletni całościowy kurs psychoterapii przy krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jako psycholog od kilkunastu lat pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, a także z rodzinami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Poradni Zdrowia Psychicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, Dziennym Ośrodku Socjoterapii Stowarzyszenia „U Siemachy”, szkole podstawowej. Przez niemal 10 lat pracowała jako psycholog w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia” w Krakowie, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną dzieci zgłaszanych do adopcji oraz pracą postadopcyjną z funkcjonującymi rodzinami adopcyjnymi (poradnictwo dla rodziców oraz terapia rodzinna). Ma doświadczenie w diagnozie psychologicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą przebywającymi w pogotowiach rodzinnych i rodzinach zastępczych, a także w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej, szkoleniu i kwalifikacji kandydatów na rodziny adopcyjne Od kilku lat prowadzi też prywatny gabinet psychoterapeutyczny w Krakowie (poradnictwo i konsultacje psychologiczne oraz terapia indywidualna dorosłych, dzieci i młodzieży, terapia pary/małżeńska, terapia rodzinna).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Od kwietnia 2017 roku współpracuje z gabinetem RzeczJasna w Krzeszowicach, obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par.

Aleksandra Tyrkiel

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie oraz pięcioletni, całościowy kurs psychoterapii (model psychodynamiczny i systemowy) organizowany przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W 2016 roku uzyskała certyfikat psychoterapeuty nadany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. Pracowała w poradniach zdrowia psychicznego, prywatnym gabinecie, ośrodku wczesnej interwencji, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną, psychoterapią indywidualną i poradnictwem. Ponadto prowadziła grupy terapeutyczne dla dzieci oraz była psychologiem-konsultantem w przedszkolach. Ma również doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu i ich rodzinami.
Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Poszerza i aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w seminariach i konferencjach naukowych oraz poddając pracę regularnej superwizji. Kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W gabinecie RzeczJasna oferuje pomoc terapeutyczną dla dzieci (od 4 roku życia), młodzieży i ich rodzin w przypadku: zaburzeń emocjonalnych, zachowania, trudnościach szkolnych i wychowawczych.