Oferta

Konsultacje psychologiczne

Zdarza się w życiu sytuacja, gdy człowiek czuje, że coś nie gra, że sam sobie nie poradzi, że trudności go przerastają, że w jego życiu nastąpił impas. Nieoceniona może okazać się wtedy pomoc psychologa. Czasem jedno spotkanie wystarczy, by ukazały się nowe możliwości. Konsultacje psychologiczne to wspólne, z udziałem psychologa, rozpoznanie problemu i szukanie możliwych jego rozwiązań. To także rozmowa o najbardziej skutecznych formach pomocy i o tym, gdzie można się po nie udać.

Czasem konsultacja psychologiczna stanowi wstęp do psychoterapii – podczas jednego do trzech spotkań wspólnie ustalamy obszar wymagający zmiany, cele terapii i sposoby ich realizacji, a także zasady terapii. Ustalenia te przybierają ostatecznie formę kontraktu terapeutycznego.

W niektórych przypadkach najwłaściwszą formą pomocy okazuje się być wsparcie psychologiczne, czyli towarzyszenie Państwu w kryzysie związanym z trudnymi wydarzeniami życiowymi, danie okazji do przeżycia i wyrażenia trudnych uczuć, szukanie sposobów radzenia sobie z nimi. W takich przypadkach liczba i częstotliwość spotkań dostosowana jest do indywidualnych Państwa potrzeb.

Psychoterapia indywidualna

Problemy w życiu człowieka – niepowodzenia, brak satysfakcji, trudności w relacjach z ludźmi, czy też objawy nerwicy lub depresji – nie biorą się znikąd. Rozmowa z przyjacielem lub zażycie tabletki przeciwlękowej jest często pomocne, ale daje zwykle chwilowe rezultaty, nie dotyka bowiem źródeł problemów.

Psychoterapia indywidualna to proces wspólnej pracy nad głębszą zmianą. Sesje terapeutyczne to cotygodniowe spotkania, podczas których pracujemy razem nad realizacją wyznaczonych podczas wstępnej konsultacji indywidualnych celów. Proces indywidualnej psychoterapii opiera się na aktywności Państwa, wiedzy i umiejętnościach psychoterapeuty oraz relacji pacjent-terapeuta.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym - rozumiem trudności Państwa jako wynik nieświadomych pragnień i dążeń, wewnętrznych konfliktów, naturalnych dla wcześniejszych okresów rozwojowych, ale dysfunkcjonalnych w obecnym momencie życia. Analizie poddane zostają przede wszystkim relacje ze znaczącymi osobami oraz stosowane przez Państwa wzorce wiązania się i mechanizmy obronne. Celem tej pracy jest zmiana obrazu siebie i swoich relacji, a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania społecznego i zlikwidowanie ewentualnych objawów.

Terapia par

Gdy obszarem trudności są relacje w diadzie (pomiędzy małżonkami, partnerami) i oboje partnerzy wyrażają gotowość do pracy nad nimi skuteczną formą pomocy może być terapia par (terapia małżeńska). Sesje terapeutyczne obojga partnerów z psychoterapeutą są okazją do szerszego rozpoznania wzajemnych oczekiwań (związanych z drugą osobą, związkiem, przyszłością, seksem), sposobów komunikowania się, postaw i przekonań dotyczących wspólnego życia czy wychowywania dzieci – dzięki temu możliwe staje się znalezienie przyczyn problemu i wspólne dążenie do jego rozwiązania.

Kiedy warto szukać pomocy? W problemach z komunikacją, różnorodnych kryzysach w związku, trudności byciu w relacji, gdy zauważalne są różnice w potrzebach każdego z partnerów lub gdy nastąpiła zmiana oczekiwań względem związku.

Po kilku konsultacjach psychologicznych, para wspólnie z psychoterapeutą określa cele oraz czas trwania terapii. Sesje terapii par odbywają się zwykle co 2 tygodnie. Ważne jest zaangażowanie obojga małżonków/partnerów oraz regularne uczestniczenie w spotkaniach z terapeutą.

W gabinecie RzeczJasna terapię par prowadzi Natasza Cholewa, pracuje w podejściu systemowym i psychodynamicznym.

Wizyty domowe

Choć gabinet psychoterapii czy gabinet psychologiczny wydaje się być optymalnym miejscem do otrzymania pomocy psychologicznej czy rozmowy z psychoterapeutą, czasem dotarcie do niego jest mocno utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dotyczy to osób, które nie wychodzą z domu z powodu lęku, niesprawności czy choroby somatycznej, a także tych, które mają wątpliwości, czy jakiejkolwiek pomocy potrzebują.
W takich sytuacjach najlepszy rozwiązaniem jest wizyta domowa – podczas mojej wizyty w Państwa domu możemy uczynić przedmiotem rozmowy wszystko to, co byłoby tematem pracy psychologicznej czy psychoterapeutycznej w warunkach gabinetu.

Czasem osoba, której dotyczy problem natury psychicznej lub emocjonalnej nie jest pewna, czy potrzebuje pomocy. W takim przypadku zareagować mogą jej najbliżsi – rodzice, dzieci, małżonek. Wspólne spotkanie, z moim udziałem, w Państwa domu może być okazją do poszukiwania jak najlepszej formy leczenia.